DISCLAIMER

DEELNAME & ANNULERING

  • Bij verhindering dient u zich minimaal 48 uur voor aanvang van een consult af te melden. Anders worden de volledige kosten van het geplande consult in rekening gebracht.
  • Als uw inschrijving is binnengekomen, krijgt u zo spoedig mogelijk een bevestiging van (EventBrite) uw inschrijving per mail.
  • Bij opgave c.q reservering van deelname aan de Bio-energetische wandelgroepen en betrekking tot deelname van de Paranormale thema groepen is tot maximaal 70% restitutie van de betreffende reserveringskosten bij tijdige annulering. Mocht uw na sluiting van de kaarten verkoop de betreffende (gesloten) inschrijving annuleren, dan is er geen restitutie mogelijk.
  • あざ BekamHealing aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de tijdens de Bekam events, Dit geldt ook voor alle organisaties, dienstverlenende partijen waar あざ BekamHealing mee samenwerkt. Deelname is altijd op eigen risico.
  • Voor schade als gevolg van vermelde onjuistheden is あざ  BekamHealing nimmer aansprakelijk.
  • Als het minimum aantal inschrijvingen niet wordt gehaald,  Kan あざ  BekamHealing de activiteit annuleren. Dit kan tot een week voor de aanvang van de activiteit. Annuleren kan ook als gevolg van nood (weer)omstandigheden of een onvoorzienbare overmachtsituatie. Bij annulering door BekamHealing worden de betalingen gerestitueerd.

 GEBRUIK & BEZOEK VAN DEZE WEBSITE

  • Wij doen ons best om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. BekamHealing aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.
  • Informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze website beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen.
Progressive Web App